Landschotse Heide

Het beschermde natuurmonument is niet groot (239  hectare) maar wel zeer gevarieerd. Zo treffen we er zowel natte heide (dopheide) als droge heide aan (struikheide). De runderen die er grazen zorgen ervoor dat de heideplanten niet worden overwoekerd door gras en struikgewas. Daarnaast worden er geregeld plaggen gestoken om het karakteristieke heidelandschap te behouden. De Landschotse Heide is een rijk vogelgebied waar onder meer de geelgors en roodborsttapuit, maar ook zeldzame soorten als de geoorde fuut en de zwarte stern hun broedplaatsen hebben. Plantenliefhebbers dienen vooral aan de zuidkant alert te zijn. Daar groeit onder meer witte - en bruine snavelbies, terwijl ook de geurige moerasbloem beenbreek hier nog te vinden is.

Pagina's gevonden met betrekking tot 'Landschotse Heide'

Fietsen & Wandelen

Fietsen & Wandelen De omgeving van De Landschotse Hoeve is erg natuurrijk en beschikt over goede fiets- en wandelpaden. Vanaf de boerderij heeft u direct toegang tot een uitgebreid netwerk van ...

Lees meer...